ilaçlanan alanlar
Fumigasyon Hizmetleri

Fumigasyon Hizmetleri

Fumigasyon, bir tür zararlılardan korunma metodudur. Zararlı olduğu düşünülen haşere, böcek ve bakteriler, kapalı bir ortamda gaz halde kimyasal maddeler verilerek boğulur. Fumigasyon tehlikeli bir operasyondur ve genellikle fumigasyonu gerçekleştirecek işletmelerden resmi sertifika gibi yasal gereksinimler istenir.fumigasyon hizmeti mardin

Fumigasyon 20.yüzyılın başından beri tarımsal ürünlerdeki zararlı etmenlere karşı kullanılan bir kimyasal savaş metodudur. Günümüzde etkin bir şekilde kullanılan bu yöntem, bugünki duruma gelinceye kadar birçok değişik kademeler geçirmiştir.

FUMİGASYON: Her türlü biyolojik dönemdeki böcekleri(yumurta, larva, nimf, pupa ve ergin dönemlerinde) ve diğer zararlı hastalık etmenlerini (nematod, mantar, bakteri gibi) öldürmek amacı ile kapalı bir ortamda belirli bir ısıda, belirli bir miktarda Fümigant vermek ve belirli bir süre ile gazı bu ortamda tutma işlemidir.

FUMİGASYONUN ÖNEMİ

  • Bulaşık ürüne direkt olarak tatbik edilebilen bir yöntem olması,
  • Yüksek difüzyon yeteneği sayesinde, ürünün uç noktalarına kadar nüfuz edebilme ve homojen olarak dağılabilme imkanı sağlaması,
  • Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranının tolerans sınırları içerisinde bulunması,
  • Diğer mücadele yöntemlerine göre daha az masraf ve iş gücü gerektirmesi,
  • Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkili olması gibi özellikler bu işlemin olumlu yönlerini teşkil etmektedir.

FUMİGASYON UYGULAMA ALANLARI

  • Boş ve / veya dolu Depolar
  • Fabrikalar
  • Konteynırlar
  • Gemiler
  • Çadır altında paletli veya çuvallanmış ürünler.